Política de Privacidade

 

Nesta páxina informámos sobre os datos que recopilamos nesta web www.obradoirometálicogalego.com.

Información recollida

 

Recopilamos datos de navegación, a través das cookies. Podes consultar a nosa política de cookies aquí:   (enlace).

Tamén recopilamos datos que o usuario da web cede voluntariamente no noso formulario de contacto. Estos datos son: Nome, Teléfono e dirección de e-mail.

Obradoiro Metálico Galego comprométese a non enviar spam.

Uso da información recollida

 

O responsable dos datos recollidos en www.obradoiroetalicogalego.com é Javier Daniel Núñez Caballero con DNI: 51273229L.

Usaremos os datos do usuario para manter a comunicación, por consultas feitas por éste ou para poder prestar o noso servizo si a relación é comercial

Utilizaremos teus datos mentres non solicites a eliminación da nosa base de datos ou mentras manteñamos unha relación comercial.

Obradoiro Metálico Galego non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal recopilada sen o consentimento do usuario, salvo requerimento legal.

Obradoiro Metálico Galego ten contratado un servicio de hosting que se comprometeu ó cumprimento da Lei de Protección de Datos no momento da contratación. O responsable da empresa é Aitor Serra Martín, con DNI 20468095G e domicilio social en Avda. Casalduch 21 7º 14 de Castellón (España). Podes consultar a súa política de privacidade en: https://www.honesting.es/condiciones-de-uso/

Dereitos

 

O usuario cede os seus datos de forma voluntaria, e sempre confirmando que leu esta Política de Privacidade.

Aceptar estas condicións supón un consentimento libre, específico, inequívoco e informado xa que sempre terá dispoñible esta política de privacidade.

O usuario con respecto ós seus datos recopilados na web ten os dereitos:

 

a) Dereito de ACCESO ós teus datos persoais.

b) Dereito a solicitar a RECTIFICACIÓN dos datos errados.

c) Dereito a solicitar a súa SUPRESIÓN cando, por exemplo, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

d) Dereito a solicitar a LIMITACIÓN DO TRATAMENTO dos teus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.

e) Dereito a exercitar a OPOSICIÓN ó tratamento dos teus datos, en cuxo caso deixaremos de tratar os teus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para o exercicio e defensa de reclamacións.

Podes exercer tales dereitos comunicándote con nós (sempre adxuntando copia do D.N.I) a través do enderezo postal:

Daniel Núñez Caballero, Rúa Cancelos, nº 3, Nave.
Os Ánxeles (Brión) C.P.: 15280 A Coruña